Hitta till Hotell Munkeröd

E6, Stenungsundsmotet, avfart 91, väg 170 mot Stenungsund, höger i första rondellen, första vänster.
Hotell Munkeröd ligger till höger i en stor gul byggnad.